Dịch vụ

Quý khách sẽ không còn mệt mỏi vì đi bộ leo núi. Cáp treo sẽ mang đến cho Quý khách cảm giác mạnh mà vẫn an toàn
Đây là sản phẩm thay thế, được xây dựng nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu vận chuyển khách tham quan

Thông báo lịch hoạt động của Hệ thống Cáp treo và Xe trượt ống trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 và Rằm tháng 8 ÂL năm 2019 (2019-08-30 13:02:01)

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh thông báo lịch hoạt động của Hệ thống Cáp treo và Xe trượt ống trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 và Rằm tháng 8 ÂL năm 2019 như sau:

1. Lễ Quốc khánh 02/9 (Từ ngày 31/8/2019 – 02/9/2019)
* Cáp treo Công nghệ Châu Âu:
- Phục vụ 24/24 giờ, bắt đầu từ 06h00 sáng ngày 31/8/2019.
- Ngày 02/9/2019 phục vụ từ 06h00 đến 22h00.

* Xe trượt ống: Phục vụ từ 07h30 - 17h00 trong những ngày này.

2. Rằm tháng 8 Âm lịch (Từ ngày 13/8 -17/7 Âm lịch)
* Cáp treo Công nghệ Châu Âu:
+ Từ ngày 13/8 - 16/8 Âm lịch (nhằm ngày 11/9/2019 - 14/9/2019): Phục vụ 24/24 giờ, bắt đầu từ 06h00 sáng ngày 11/9/2019.
+ Ngày 17/8 Âm lịch (ngày 15/9/2019) phục vụ từ 06h00 đến 22h00.

* Xe trượt ống: Hoạt động từ 07h30 - 17h00 trong những ngày này.

Sau khoảng thời gian này, hệ thống Cáp treo và Xe trượt ống sẽ hoạt động lại bình thường theo lịch vận hành.

Trân trọng thông báo!