Lĩnh vực hoạt động

•    Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh
•    Tên tiếng Anh: TAY NINH CABLE CAR TOUR COMPANY
•    Biểu tượng của Công ty:
•    Vốn điều lệ: 127.880.000.000 VNĐ
•    Trụ sở chính: Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
•    Điện thoại: (84 -0276) 3823 448   
•    Fax: (84 - 0276)3823 448
•    Email: catour@catour.com.vn  
•    Website: www.catour.com.vn
•    Giấy CNĐKDN: Số 3900309621 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh cấp.
•    Thời hạn hoạt động của Công ty: 50 năm kể từ ngày thành lập.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty:
•    Vận chuyển du khách, hàng hóa vật tư bằng phương tiện cáp treo;
•    Vận chuyển hành khách bằng hệ thống xe trượt ống;
•    Cho thuê quảng cáo trên panô, cabin và trụ tháp thuộc địa bàn Công ty quản lý;
•    Nhận chuyển giao công nghệ các loại hình vui chơi giải trí từ nước ngoài và kinh doanh các loại hình vui chơi giải trí;
•    Kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, hàng hoá nông sản;
•    Kinh doanh dịch vụ du lịch;
•    Đại lý mua bán ký gửi hàng hoá;
•    Các dịch vụ khác trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Công ty cổ phần.