Dịch vụ

Quý khách sẽ không còn mệt mỏi vì đi bộ leo núi. Cáp treo sẽ mang đến cho Quý khách cảm giác mạnh mà vẫn an toàn
Đây là sản phẩm thay thế, được xây dựng nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu vận chuyển khách tham quan

TCT: 14.4.2016, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2015, tạm ứng cổ tức 2015 (1.000 đ/cp) (2016-04-05 13:46:26)

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và tạm ứng cổ tức 10% năm 2015 bằng tiền mặt (mã CK: TCT) như sau:

tập tin đính kèm