Dịch vụ

Quý khách sẽ không còn mệt mỏi vì đi bộ leo núi. Cáp treo sẽ mang đến cho Quý khách cảm giác mạnh mà vẫn an toàn
Đây là sản phẩm thay thế, được xây dựng nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu vận chuyển khách tham quan

Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên (2016-03-23 09:20:18)

Căn cứ vào Thông báo số 311/TB-SGDHCM ngày 14/03/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM. Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu TCT như sau:

Tổ chức niêm yết:      Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh

 Địa chỉ trụ sở chính: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, Thành Phố

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

 Điện thoại:   066 3624022                                                  Fax:   066 3823448

 Website:     www.catour.com.vn

 Được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số  21/QĐ-SGDHCM ngày 14/01/2016 với các nội dung sau:

-    Loại chứng khoán                                : cổ phiếu phổ thông

 -    Mã chứng khoán                                  : TCT

 -    Mệnh giá                                              : 10.000 đồng

 -    Số lượng chứng khoán niêm yết          :  12.788.000  cổ  phiếu  (Mười  hai  triệu bảy trăm tám mươi tám ngàn cổ phiếu).

-    Tổng giá trị chứng khoán niêm yết       :  127.880.000.000  đồng  (Một  trăm  hai

mươi bảy tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng).

 -    Ngày niêm yết có hiệu lực                   : 14/01/2016.

 -    Ngày chính thức giao dịch                   : 22/03/2016.

 -    Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 55.500 đồng/cổ phiếu.

-    Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: ±  20% so với giá tham chiếu.

 

Trân trọng thông báo!