Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2011

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin trân trọng gởi đến Quý cổ đông Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2011. Mời Quý cổ đông quan tâm xin vui lòng tải dữ liệu tại đây.