Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin trân trọng gởi đến quý cổ đông Báo cáo tài chính quý IV năm 2010, mời quý cổ đông quan tâm tải dữ liệu tại đây.