Báo cáo tài chính quý III và 9 tháng đầu năm 2010

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin trân trọng gởi đến quý cổ đông và nhà đầu tư báo cáo tài chính quý III và 9 tháng đầu năm như sau: