Thông báo khai trương hệ thống cáp treo mới theo công nghệ Châu Âu