Dịch vụ

Quý khách sẽ không còn mệt mỏi vì đi bộ leo núi. Cáp treo sẽ mang đến cho Quý khách cảm giác mạnh mà vẫn an toàn
Đây là sản phẩm thay thế, được xây dựng nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu vận chuyển khách tham quan

THÔNG BÁO THỜI HẠN SỬ DỤNG THẺ VIP/ THẺ MỜI (2019-12-30 11:12:40)

Thực hiện chủ trương của Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đã phát hành các loại Thẻ Vip và Thẻ mời tham gia dịch vụ cáp treo và xe trượt ống năm 2019 tại Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen.

Đến nay thời hạn sử dụng Thẻ đã sắp hết, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin thông báo các loại thẻ nêu trên sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 và không còn hiệu lực sử dụng được nữa. Sau khi có chủ trương mới thực hiện cho năm 2020, chúng tôi sẽ thông báo sau.

Rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ từ Quý cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trong thời gian tới.

Trân trọng !