Dịch vụ

Quý khách sẽ không còn mệt mỏi vì đi bộ leo núi. Cáp treo sẽ mang đến cho Quý khách cảm giác mạnh mà vẫn an toàn
Đây là sản phẩm thay thế, được xây dựng nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu vận chuyển khách tham quan

Hưởng ứng Giờ Trái đất 2019 (2019-03-30 14:50:12)

Hưởng ứng Giờ Trái đất 2019

 

        Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019, góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong toàn xã hội, thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, hiệu lực từ ngày 28/12/2018.

 

Khu du lịch Núi Bà Tây Ninh Cùng nhau hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất nào

Với chủ đề năm 2019: "Tiết kiệm năng lượng, Bảo vệ trái đất"

Hệ thống Cáp treo Doppelmayr sẽ tạm ngưng hoạt động trong 1 giờ từ 20h30 đến 21h30 vào Thứ Bảy, ngày 30/3/2019.

     Khu du lịch Núi Bà Tây Ninh Cùng nhau hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất nào