Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin trân trọng gởi đến Quý cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Mời  Quý cổ đông quan tâm tải dữ liệu tại đây