Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh trân trọng gởi đến quý cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Mời quý cổ đông quan tâm tải dữ liệu tại đây.