Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh công bố thông tin việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cụ thể như sau: (File dữ liệu)