Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin hân hạnh gởi đến quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012