Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin trân trọng gởi đến Quý cổ đông báo cáo tài chính năm 2013. Mời Quý cổ đông quan tâm vui lòng tải dữ liệu tại đây.