Báo cáo tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2011

CÔng ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin trân trọng gởi đến quý cổ đông báo cáo tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2011. Mời quý cổ đông quan tâm tải dữ liệu tại đây.