Báo cáo tài chính quý I năm 2014

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin công bố thông tin báo cáo tài chính quý I năm 2014. Mời Quý cổ đông quan tâm vui lòng tải dữ liệu tại đây