Báo cáo tài chính quý I năm 2013

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin trân trọng gởi đến Quý cổ đông báo cáo tài chính năm 2013. Xin vui lòng tải dữ liệu tại đây.