Báo cáo tài chính quý I năm 2012

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xinh trân trọng gởi đến Quý cổ đông báo cáo tài chính quý I năm 2012 như sau: Mời quý cổ đông tâm tải dữ liệu tại đây.