Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin trân trọng gởi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012. Mời quý cổ đông quan tâm tải dữ liệu dưới đây: