Dịch vụ

Quý khách sẽ không còn mệt mỏi vì đi bộ leo núi. Cáp treo sẽ mang đến cho Quý khách cảm giác mạnh mà vẫn an toàn
Đây là sản phẩm thay thế, được xây dựng nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu vận chuyển khách tham quan

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin báo cáo về việc thay đổi cổ đông lớn theo link bên dưới.

tct-bao-cao-ve-thay-doi-so-huu-cua-co-dong-lon-america-llc_3.pdf